PODLASKA AKADEMIA PRZYRODY

Województwo podlaskie jest ostoją   dla dzikich zwierząt i roślin na skalę Europy. To jeden z najmniej zagospodarowanych i zanieczyszczonych regionów kraju. Z racji dużej liczby obszarów chronionych nierzadko osiedlają się to zagrożone gatunki zwierząt. Ludzie powinni mieć świadomość, iż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem środowiska i ma obowiązek przekazać go następnym pokoleniom.

Edukacja ekologiczna najmłodszych staje się szczególnie istotna, ponieważ na tym etapie życia kształtują się postawy, które będą wykorzystywane przez ich całe dorosłe życie. Aby edukacja  ta była efektywna należy wyrabiać „zdrowe nawyki”, łamać stereotypy, i zastosować innowacyjne działania dopasowane do wieku odbiorców. W tym celu powstał projekt „Podlaska Akademia Przyrody”.

 

Cel główny:

Celem projektu jest podniesienie świadomości nt. bioróżnorodności na przykładzie wilka 500 dzieci z województwa podlaskiego.

Cele szczegółowe:

  •                       Zwiększenie akceptowalności wilka i jego znaczenia dla lokalnego ekosystemu
  •            Wyrobienie praktycznych nawyków ochrony lokalnej fauny i flory

 

Okres realizacji

Projekt „Podlaska Akademia Przyrody” realizowany jest w okresie od 01.07.2014r.  do 31.07.2015r.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią dzieci z województwa podlaskiego (500 osób) w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

  •         portal edukacyjny oraz edukacyjna gra ekologiczna dla dzieci
  •                 narzędzia edukacyjne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej w województwie podlaskim       (książki z bajką poświęconą wilkowi, książeczki z    zadaniami)
  •                  konspekty zajęć nt. różnorodności biologicznej
  •                  „mini arboretum”
  •                  warsztaty prowadzone przez  ekspertów nt. bioróżnorodności i ochrony wilka
  •                   konkurs „Mistrzowie ekologii”

 

Odwiedzin: 35050